SDP Tešanj u akciji čišćenja Doboj Juga

Čišćenje Doboj Juga

Čišćenje Doboj Juga

Juče, 18. maja Općinska organizacija Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Tešanj organizovala je akciju čišćenja općine Doboj Jug, susjedne općine Tešanj, koja je doživjela katastrofu izazvanu velikim poplavama.

Na akciju se odazvalo preko 100 članova Općinske organizacije, koji su pružili nesebičnu pomoć u rasčišćavanju objekata građana i privrednih subjekata, a aktivnost se planira nastaviti.

I ovim putem pozivamo članstvo SDP-a da se maksimalno uključi u pružanju pomoći nastradalim područjima, putem institucija na općini Tešanj, koje sprovode aktivnosti.

 

 

 

 


Komisija za informisanje
OOSDPBiH Tešanj