Na druženju 500 članova OOSDPBiH Tešanj

Druženje SDP

Druženje SDP

Davno planirano i, zbog vremenskih prilika, odgađano druženje članova Općinske organizacije SDPBiH Tešanj, organizirano je u nedjelju 15. juna ove godine, na sportskom terenu „Šibovi“ u Jelahu.

Odaziv članova je bio očekivan, sa cijelog terena Općine, a iz 28 osnovnih organizacija SDP-a odazvalo se oko 500 SDP-ovaca.

Druženje je upriličeno sa više ciljeva, a posebno sa ciljem mobilizacije i motivacije članstva na izvršenju Plana izborne kampanje na Općim izborima u Bosni i Hercegovini.

Pored radnog dijela, koji se sastojao od; sjednice Predsjedništva OOSDPBiH Tešanj, sastanka sa predsjednicima osnovnih organizacija SDP-a, te grupnih sastanaka koordinatora sa članovima osnovnih organizacija SDP-a, na  druženju su organizirane i sportske aktivnosti, a upriličen je i grah iz kazana.

Kao i do sada, u ovakvim prilikama, upriličen je prijem novih članova u SDPBiH

Ocjenjeno je da ovakav oblik aktivnosti relaksira ljude od svakodnevnih obaveza, međusobno upoznaje i zbližava izgrađujući drugarske odnose što nam je potrebno  u cjelokupnom bosansko-hercegovačkom društvu, te će naša organizacija kontinuirano upražnjavati i ovakav vid aktivnosti.

 

 

Komisija za informisanje
OOSDPBiH Tešanj