Sastanak sa Fondacijom za održivi razvoj-OdRaz

Susret OdRaz

Susret OdRaz

8. janura tekuće godine, na prijedlog grupe privrednika sa područja općine Tešanj upriličen je sastanak sa zamjenikom direktora Fondacije za održivi razvoj- OdRaz, Safetom Dautom http://www.odraz.ba/AboutUsONama.aspx.

Domaćin i organizator sastanka je bio federalni poslanik Senad S. Subašić, koji je i do sada inicirao niz sastanaka sa privrednicima, a u narednom periodu najavljuje još veći broj ovakvih ili sličnih susreta.

Cilj  ovog sastanka je bio sagledavanje mogućnosti apliciranja za veoma povoljna kreditna sredstva, koja bi u ovom trenutku bila značajna za još veći razvoj privrede na prostoru općine Tešanj.

Inače, Fondaciju za održivi razvoj- OdRaz osnovala je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine s ciljem implementacije projekata obnove, razvoja i tranzicije koji su u funkciji podrške održivom razvoju Federacije i Bosne i Hercegovine u cjelini.

 

Komisija za informisanje
OOSDPBiH Tešanj