Sastanak sa članovima školskih odbora

Sastanaka sa školskim odborima

Sastanaka sa školskim odborima

Dana, 08. januara 2014. godine predsjednik OOSDPBiH Tešanj Senad S. Subašić održao je sastanak sa aktivistima SDP-a koji obnašaju funkciju članova školskih odbora osnovnih i srednjih škola na općini Tešanj.

Između ostalog, na sastanku se raspravljalo i o završetku prvog polugodišta, kao i o stepenu realizacije ulaganja budžetskih sredstava u poboljšanje uslova za rad škola.

Prisutni su iskazali interes za ovakav vid sastanaka, te je usvojen prijedlog da se oni redovno održavaju, a izabrano je i koordinaciono tijelo od tri člana kako bi se pojačala međusobna komunikacija između članova školskih odbora i kroz razmjenu mišljenja dolazilo do najkvalitetniji rješenja iz oblasti školstva.

Ovakvih sastanaka će biti i u narednom periodu, a sve s ciljem kako bi školstvo zauzelo mjesto koje mu i pripada.

 

 

Komisija za informisanje
OOSDPBiH Tešanj