Slušali smo glas naroda

Općina Tešanj

Općina Tešanj

Ostajući doslijedni dosadašnjoj praksi, da se prilikom kreiranja budžeta, kao uslov podrške istom u Budžet Općine Tešanj ugrade prijedlozi OOSDPBiH, Predsjedništvo Općinske organizacije SDP BiH Tešanj je na svojoj sjednici 27.12.2021. godine jednoglasno podržalo Prijedlog Budžeta Općine Tešanj za 2022. godinu, u kojem su prihvaćene primjedbe na Nacrt Budžeta i ugrađeni SDP-ovi prioriteti za raspoređivanje i dodijelu sredstava. Preduslov usvajanju Prijedloga Budžeta za 2022 godinu, jeste i uslov da se još prihvate i u formi Zaključaka izglasaju zahtjevi proizašli prilikom  rasprave na samoj sjednici Predsjedništva OO SDP BiH Tešanj.

Razlog ovakvoj plebiscitarnoj podršci leži u činjenici da su, ranije formulisani zahtjevi OOSDPBiH, nastali na osnovu sugestija građana, prihvaćeni u cijelosti od strane predlagatelja i uvršteni u Prijedlog Budžeta Općine Tešanj.

Kao što je u primarnom, „nultom“ prioritetu, na kojem je OOSDPBiH i do sada uporno insistirao, utvrđeno:

– Obezbjeđenje maksimum sredstava (sada 1.100.000 KM) za vodosnabdijevanje (dodatne količine vode iz sigurnih, novolociranih vodozahvata i razvoj distributivne mreže) kroz završetak PEB 3 bunara i potrebnu eksproprijaciju zemljišta. Zaključkom Općinskog vijeća nad ovim projektima ustanoviti monitoring i po završetku naručene Studije o najoptimalnijem pristupu sazvati posebnu Sjednicu OV s ovom problematikom.

Također, po zahtjevu SDP-a, pored ostalih predviđeni su i prioriteti utroška sredstva u Budžetu:

– za nastavak aktivnosti izgradnje OŠ „9. Septembar“ u Medakovu,u predviđenom iznosu od 300.000 KM,

– nastavak izgradnje Sportske dvorane u Jelahu – finalizacija faze II s prenosom sredstava iz 2021.godine od 360.000 KM, i pokretanje faze III s predviđenim sredstvima u iznosu od 400.000 KM. U cilju što bržeg završetka Sportske dvorane Jelah OV je donijelo Zaključak da se sagleda mogućnost i ekonomska opravdanost ulaganja sredstava od , eventualnog, kupo-prodajnog ugovora starog Doma kulture u Jelahu.

– adaptaciju Velike (kino) sale Centra za kulturu Tešanj, u početnom iznosu sredstava od 120.000 KM.

– rekonstrukciju raskrsnice u Jelahu, uz iznos sredstava od 200.000 KM,

– završetak projekta zamjene postojećih svjetiljki LED rasvjetlim tijelima, u iznosu od 80.000 KM,

– nastavak uređenja obuhvata rijeke Usore u iznosu od 100.000 KM,

– nastavak eksproprijacije zemljišta za treću traku Bukva-Tešanjka,

– nastaviti besplatne preglede sportista i učlanjenja u JU Biblioteka, kao  i besplatne pravne pomoći

SDP BiH je u potpunosti podržao i Grant Mjesnim zajednicama, bitan segment u efikasnom razvoju općine.

Na prijedlog FOM SDP BiH i uz Zaključak OV općinske službe će, uz konsultacije sa strukom, izraditi Elaborat o optimalnoj verziji pomoći roditeljima djece u predškolskim ustanovama. Da li kroz subvenciju dijela troškova, a prema jasnim kriterijima, ili pak kroz pokretanje javne ustanove, to će sam Elaborat ponuditi, a i pozitivna praksa drugih općina. Ova tematika aktualizirat će se na Općinskom vijeću, nakon prispjeća Elaborata.

Usvojena je i Inicijativa SDP-a da se uđe u projekat nabavke aparata magnetne rezonance (MR) za Opću bolnicu Tešanj, kako bi se pacijenti rasteretili velikih troškova i dugih čekanja za MR usluge u drugoj ustanovi. Nakon što se sagledaju sve moguće varijante za navedenu nabavku , konkretizovati će se i sam projekat.

SDP BiH Tešanj će stati i iza slijedećih projekata :

– finansiranje rada sportskih društava i klubova, a da se jednom godišnje organizira Sjednica Općinskog vijeća uz prisustvo predstavnika tih društava sa Analizom rada, problemima i nedostacima u radu istih,

– podrška mladim bračnim parovima kod prvog rješavanja stambenog problema,

– rješavanju problema Udruženja Kamp boraca Tešanj (ZDK),

– održavanje gradskih i prigradskih, te makadamskih puteva na području općine,

– rušenje ruiniranih objekata na ulazu u Tešnju, kao i nekih u području samog grada Tešnja,

– transparentnu naplatu usluga parking prostora uz naplatna mjesta

Sve navedene projekte SDP BiH će kontinuirano pratiti i kod Izvještaja o izvršenju Budžeta na OV korigovati.

Činom podrške Prijedlogu Budžeta Općine Tešanj, vijećnici SDP BiH u Općinskom vijeću Tešanj su potvrdili i  ranije utvrđenu politiku djelovanja :

„ Možemo biti opozicija vladajućim, ali građanima nikako!“

 

                                                                                                                                 Komisija za informisanje
OO SDP BiH Tešanj