Izborom delegata 7. Kongresa SDP BiH OO SDP BiH Tešanj odala priznanje Forumu seniora za dosadašnji rad

OOSDPBiH Tešanj

OOSDPBiH Tešanj

U cilju završnih priprema za Izbore za Predsjednika SDP BiH, zakazane za 26. maj 2019. godine i 7. Kongres SDP BiH, zakazan za 8. juni 2019. godine, Općinski odbor OO SDP BiH Tešanj je 15. aprila održao 12. sjednicu.

Općinski odbor je jednoglasno usvojio Informaciju o dosadašnjim aktivnostima za Izbore za Predsjednika SDP BiH, uz pohvalnu činjenicu da su sva četiri kandidata za Predsjednika SDP BiH u Općinskoj organizaciji dobili značajn broj potpisa podrške njihovoj kandidaturi.

Općinska organizacija SDP BiH Tešanj će, na 7. Kongresu SDP BiH, brojati 18 delegata, plus tri po funkciji (članovi Glavnoh odbora SDP BiH), i ubraja se u Općinske organizacije sa najvećim brojem delegata. Posebno moramo istaći da je, među 18 delegata, 8 seniora/ki i da je ovo svojevrsno priznanje Forumu seniora OO SDP BiH Tešanj za dosadašnji rad, ali samim delegatima seniorima/kama za godine provedene u SDP BiH.

Općinska organizacija SDP BiH Tešanj će na Kongresu SDP BiH imati i kandidate za sve nivoe koje Kongres bira i to: članove za Glavni, Nadzorni i Statutrani odbor SDP BiH.

Općinski odbor je jednoglasan u stavu da Izbori za Predsjednika SDP BiH, po principu JEDAN ČLAN-JEDAN GLASA treba da budu praznik demokratije, a 7. Kongres SDP BiH treba da poluči  očekivano, a to je još jači SDP BiH.

 

                                                                       Komisija za informisanje
OO SDP BiH Tešanj